søndag den 22. april 2018

New Public Management - et fejlagtigt menneskesyn....

Det har været det herskende paradigme i Danmark og store dele af den vestlige verden siden begyndelsen af 1990'erne. Den prægning har betydet, at en lang række embedsmænd (og politikere) grundlæggende forstår mennesket som økonomisk rationelt og grundlæggende egennyttemaksimerende.


Den menneskeforståelse har sit udgangspunkt hos den angelsaksiske økonomiske teoris fædre. Den kan ses fuldt udfoldet i det amerikanske samfund og til dels det engelske. Men som menneskesyn og dermed som samfundsmæssig kulturel byggeklods ligger tilgangen langt fra en skandinavisk og europæisk menneskeforståelse


Læs artiklen i Mandag Morgen her:

https://www.mm.dk/artikel/topembedsmaend-oplaeres-til-mistillid

torsdag den 19. april 2018

Afspærring mod fremmede arter....

Apropos svømmende vildsvin: Enhedslisten stillede 27/3 spørgsmål til Esben Lunde Larsen om regeringens og DF's eventuelle planer om at etablere vildsvinespærringer i eller langs Flensborg Fjord, som er ned til halvanden km bred. De 4 ugers svarfrist udløber i næste uge.

søndag den 15. april 2018

Tankevækkende....

Ugens måske mest tankevækkende kronik…!

Mest af alt er høringerne af Facebook's stifter en civilisationskamp for fuld udblæsning. En gammel verden med dens gamle værdier, forhåbninger og velkendte positioner over for en ny verden, hvor intet af det gamle længere hverken gælder eller vejer tungt. Et åbent opgør mellem generationer, mellem selv- og verdensforståelser og mellem gammel magt og ny magt. Ja, måske endda mest af alt en endegyldig påvisning af, at magten har flyttet sig. Afhøringerne af Zuckerberg er en livetransmitteret påmindelse om, at dem, der selv tror de stadig har magten, faktisk slet ikke har den - og slet ikke selv har opdaget, at de ikke har den længere.

Læs kronikken her:

lørdag den 14. april 2018

Ny lille istid på vej...?

Målinger af Golfstrømmen viser, at den er svækket betydeligt. Det kan få store konsekvenser, hvis maskinen bag cirkulationen i havvandet bremses eller går helt i stå.
Den har ikke været svagere de seneste 1.600 år, vurderer forskere fra klimaforskningsinstitutter i USA og Tyskland.

Læs mere her:
https://politiken.dk/viden/Viden/art6442108/Forskerfrygt-Golfstr%C3%B8mmen-k%C3%B8rer-p%C3%A5-%C3%A9n-cylinder

tirsdag den 10. april 2018

Fri mig for den politiske værktøjskasse

"Når vi søger at udbedre sociale problemer med 'værktøjer', er det udtryk for en forsimplet, mekanisk og ofte forældet opfattelse af den virkelighed, det handler om. Vi er nødt til at starte et helt andet sted: os selv."


Læs Steen Hildebrandts indlæg her:

https://www.mm.dk/artikel/fri-mig-for-den-politiske-vaerktoejskasse

torsdag den 5. april 2018

Menneskets ulyst til at dræbe

Læs lige den her historie fra @ZetlandMagasin. Den vender totalt rundt på billedet af soldater i krig og menneskets lyst eller ulyst til at dræbe et andet menneske. Fremragende. Og vildt inspirerende...!

https://www.zetland.dk/historie/serjDPv2-mOMN6AEp-48582

tirsdag den 3. april 2018

Oprør på vej....?

Snart kommer oprøret. For især de unge og højtuddannede i prekariatet er vrede. De vil ikke længere finde sig i at være en vare på hylden i kapitalismens supermarked. 

Derfor vil de inden længe vende ryggen til de gamle politiske partier og fagbevægelse for i stedet at søge fællesskaber i systemkritiske og alternative bevægelser. 

Det spår den anerkendte og berømte økonomiprofessor Guy Standing. Han er manden bag begrebet prekariatet, som efter hans mening er vor tids største sociale trussel på arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, hvor de prekære arbejdere tager, hvad de kan få. 

»Vi befinder os i en spændende tid. Folk i prekariatet mærker en voksende trang til at sige fra. Og hvis de finder ud af at stå sammen, kan de virkelig skabe forandring.«

Læs artiklen fra Ugebrevet A4 her:

https://www.ugebreveta4.dk/vi-har-det-mest-ufrie-arbejdsmarked-nogensinde-men_21233.aspx


onsdag den 28. marts 2018

Hvorfor taber Danmark sine nye krige...?

Hvorfor er danskerne ligeglade? Hvorfor kontrollerer Folketinget ikke krigene?


"Det er femten år siden, at USA med deltagelse fra bl.a. Danmark angreb Irak. Det blev til en af de tre krige efter årtusindeskiftet, som Danmark har tabt. Men hvorfor vi deltog og hvorfor vi tabte er stadig spørgsmål, som ikke har fundet svar. En tidligere topembedsmand peger på et muligt svar: Som en småstat føler danskerne ikke, at de har indflydelse, og derfor er vi også ansvarsfri. Det vigtigste er, at vi kan dyrke en helterolle for os selv og nationen. Den manglende refleksion er katastrofal, påpeger Jørgen Dragsdahl."


Læs artiklen her:

http://pov.international/opgor-med-den-heroiske-smastats-tabte-krige/

søndag den 25. marts 2018

Facebook er blevet en trussel mod demokratiet...

"Facebook er blevet et suverænt, stærkt politisk våben og en trussel mod vores demokrati. Vi lader et privat selskab overvåge os alle sammen og sælge de indhøstede data til den højestbydende", skriver Lisbeth Knudsen. 

"Det må nu være gået op for den sidste naive sjæl, at Facebook er blevet alt for meget af en gigantisk stor virksomhed, der ikke har styr på sine egne processer, ikke har styr på sine egne data og sin egen etik."

Læs artiklen her...!

fredag den 9. marts 2018

Tidssygen stjæler dit liv...

"Allerede i 1982 formulerede den amerikanske læge Larry Dossey udtrykket “tidssyge” som en beskrivelse af den sygelige tro på, at “tiden forsvinder, at der ikke er nok af den, og at man er nødt til at træde hårdere og hårdere i pedalerne for at følge med.
Det er en kulturelt betinget sygdom. En slags kollektiv hypnose, et fravær fra nuet, en drømmesøvn i en verden, der speeder op i et tempo, så det opleves som om der ikke er tid nok. Det er der heller ikke, når man er ramt af den. Tidssygen. Så opdager man en dag, at livet gled forbi, mens man var optaget af andre ting.

Klaus Schwab, grundlægger af og formand for World Economic Forum forudsagde for mange år siden: “Vi går fra en verden, hvor de store æder de små, til en, hvor de hurtige æder de langsomme.”

Læs artiklen her:
http://www.vilmun.dk/tidssygen-stjaeler-dit-liv-som-en-tyv-i-natten/


torsdag den 8. marts 2018

Arbejdskamp med dårlige odds

"Skal vi være helt ærlige, så er den “den danske model” altid lidt af en illusion, når det kommer til de offentlige ansatte. Arbejdsgiverne er jo i princippet os alle sammen, men i praksis politikere, der bare kan gribe ind med et lovindgreb, når det passer dem. Samtidig er de mest kritiske samfundsfunktioner som akut sundhed og politi alligevel undtaget strejker og strejkerne koster ikke engang arbejdsgiverne penge. Normalt er det jo sådan, at en strejke lammer produktionen af varer og tjenester, og derved påfører modparten et tab. I det offentlige er det lige omvendt. Her bugner kasserne med penge hver gang de ansatte går hjem og suger af strejkekassen."

Læs artiklen i RÆSON her:

onsdag den 7. marts 2018

Den tynde fernis...

Arne Herløv Petersen skriver:

"Var den så tynd, den fernis af demokrati og retsstat over verden? Lige nu glider Europa og USA ned ad den indfedtede slisk, ned i den brune pøl. Mens Kina og Rusland bliver mere og mere autoritære med livstidspræsidenter, overvågning og forfølgelse af anderledestænkende, opgiver Vesteuropa og USA tusinder af års civilisation.
Mere skulle der ikke til. Nogle flygtninge fra lande, vi kaster bomber over. Nogle mennesker, der søger husly. Nogle, der bare gerne vil leve i fred - uden at blive dræbt - der vil have en familie, der meget gerne vil arbejde - nogle mennesker, der ikke er skyld i det, der har ramt dem. Nogle, der beder om hjælp.
Mere skal der ikke til. Så opgiver vi den demokratiske retsstat. Så indfører vi ulighed for loven. Så stikker fremmedhadet sit grimme ansigt frem igen. Så stemmer folk på højrepopulister, der lover nationalisme, militarisme og racisme. Så skrider hele fundamentet. Akropolis styrter, Magna Charta bliver sønderrevet. Principperne om en retsstat, om magtens tredeling, om folkestyre, ytringsfrihed, personens ukrænkelighed og lighed for loven bliver kastet i gruset.
Så lidt skulle der til. Så nemt var det at opgive de værdier, de angivelig kæmper for.
Så lidt skiller os fra barbariet."

tirsdag den 9. januar 2018

Den grænseløse tid vi lever i...

"Vi lever i en udviklingskultur, der er blevet grænseløs. Udviklingskulturen ses i de mange krav om fleksibilitet, omstillings- og forandringsparathed, som vi møder på arbejdet og i vore uddannelsesinstitutioner. Den dimension har efterhånden fået megen (kritisk) opmærksomhed, men det er også værd at hæfte sig ved det grænseløse, som består i, at det er blevet svært nogensinde at sige, at nogen eller noget er godt nok. I de livslange læringsprocesser, vi angiveligt skal indstille os på, er kravene grænseløse. De holder aldrig op, og man kan vel ikke nogensinde til en medarbejderudviklingssamtale sige, at man nu er færdigudviklet.
Ligeledes er de politiske reformer grænseløse og finder aldrig en færdig form. I sin bog  om konkurrencestaten taler Ove Kaj Pedersen om "den uendelige reform", som har været den måde, man har udviklet det offentlige på siden 1970'erne med en konstant reorganisering af staten, dens opgaver og ansatte. Tænk blot på de seneste reformer af folkeskolen, universiteterne, gymnasiet, kontanthjælpen osv. Fordringerne om kompetenceudvikling og optimering er grænseløse, hvilket logisk set betyder, at ingen nogensinde gør det godt nok, for alle ved, at de om lidt skal gøre noget mere og gøre det bedre. Og det hele overvåges, måles og evalueres, så vi kan få "synlig læring" i skolen og på arbejdspladserne. I vores "lærende organisationer" skal alle fremskridt synliggøres, så de kan inspirere alle til at blive "endnu dygtigere", som det ofte udtrykkes.
Det grænseløse består altså på den ene side i krav, der aldrig kan indfris, fordi målstregen konstant skubbes længere væk, i takt med at man forsøger at nærme sig den. Men det består på den anden side også i det forhold, at det er på tværs af livsområder, at man skal udvikle og optimere sig. Det er ikke bare faglig, men også personlig udvikling, der kræves på arbejdet. Vores børn skal ikke alene være dygtige i skolen, men også være sunde, kreative, musikalske og dygtige til sport.
Vi har fået en grænseløs udviklingskultur uden ret mange bremseklodser, uden inddæmning. Det truer ikke bare vores velbefindende, men det er næppe heller bæredygtigt på mere overordnet plan."


- Svend Brinkmann i bogen "Gå Glip"