mandag den 21. maj 2018

En grum beretning fra dagens danske sygehusvæsen

Det er ikke blot trist, det er barbari. Udført af læger og personale der ikke tager et personligt ansvar, men trækker på skuldrene og siger, at de blot følger reglerne.
Man fristes til at tænke: ligesom KZ-lejrenes bødler og øvrige personale, der efter krigen bedyrede, at man skam blot fulgte de udstukne regler.
Man hytter sit eget skind på medmenneskets bekostning. 
Hvor er whistleblowerne...?
Man burde komme Vaclav Havels vise ord i hu:
"Den enkeltes personlige ansvar for helheden bør være ethvert livs styrende princip."

Læs den chokerende artikel om forholdene i psykiatrien her:
http://pov.international/med-livrem-og-seler/


Jordens dilemma: alt gøres op i økonomi

Professor Steen Hildebrandt:
"Det økonomiske og ledelsesmæssige sprog dominerer på alle områder af samfundslivet. Værdien af alt opgøres i penge. Vort sprog og vores forståelse er, at skoler, universiteter, kulturinstitutioner som f.eks. teatre og museer, hospitaler og andre offentlige virksomheder skal levere ydelser, skal kunne betale sig, skal producere til konkurrencedygtige priser og omkostninger, og kan de ikke det, skal de konkurrenceudsættes, privatiseres eller nedlægges. Alt handler om økonomi, hvilket i den offentlige forvaltning fører til, at det er finansministerierne, der bestemmer.
Den offentlige politiske debat er præget af et vulgært, indforstået, ofte uforståeligt, økonomisk fagsprog med en række fagudtryk og indforståede sammenhænge. Ofte har man det indtryk, at de, der taler dette sprog, ikke selv forstår, hvad de siger. Og ofte må man undres over, hvor primitivt økonomer taler. 
Vi skal ud af dette fængsel. Vi skal tale et meget mere nuanceret sprog. Det kræver som noget selvfølgeligt, at flere videnskaber forenes. Kald det tværfagligt samarbejde; kald det ved nye navne. Det er ikke det afgørende. Det afgørende er, at der skabes en respekt – ikke bare for mennesket på jorden, men også for naturen, planter og dyr.
Får vi ikke etableret en meget mere balanceret udvikling på kloden, der bl.a. handler om respekt for biodiversiteten og om generelt og målbevidst at accelerere omstillingen til bæredygtighed, så kan vi med sikkerhed forudsige meget alvorlige begivenheder på planeten jorden."


Læs den aldeles fremragende artikel her:onsdag den 16. maj 2018

Folkeskolens og dannelsens deroute

"Det er en gåde, hvordan så mange kunne tage så meget fejl om så mange ting – på samme tid. Vi har fået indført mere af det, der ikke virker, mens alt det, der har gjort Danmark til et godt og stærkt samfund, er kastet på møddingen. Det er en regulær katastrofe. Sådan lyder den dom, som uddannelsesforsker Brian Degn Mårtensson fælder over folkeskolereformen og de pædagogiske strømninger, der ligger bag. Vi har fået en arbejdsmarkedsorienteret læringsfabrik i stedet for en skole, skriver han."


Læs denne så aldeles samfundsvæsentlige artikel i POV:

http://pov.international/paedogogisk-katastrofekurs-truer-vores-velstand/

tirsdag den 8. maj 2018

Opbrud i det danske politiske landskab

"S har flyttet sig fra at være et venstreorienteret parti til i dag at være et højreorienteret parti, der hører hjemme mellem V, K og DF.

Fremadrettet kommer den politiske kamp ikke til at være mellem S og V. I stedet står, på den ene side: De nye, progressive politiske partier, som fører politik med udgangspunkt i virkelighedens moralske problemer og samfundsmæssige udfordringer. Og på den anden: De konserverende politiske partier, som fører umoralsk symbolpolitik og opfinder tilfældige mærkesager."


Læs artiklen i RÆSON:

http://raeson.dk/2018/theresa-scavenius-hvem-er-det-der-er-urealistisk-her-alternativet-toer-se-problemerne-i-oejnene/

mandag den 7. maj 2018

Måske er ulven vor redning.....

Svend Brinkmann:
"Når man kun har sig selv at spejle sig i, bliver man som bekendt narcissistisk. Man kommer til at tro, at hele verden er til for ens egen skyld. Pludselig bliver »naturen« reduceret til en ressource, der skal tjene menneskelige behov for at være legitim.
En kornmark er da også natur, som den daværende miljøminister sagde forrige år, og det er selvfølgelig trivielt sandt ud fra et altomfattende naturbegreb, men det er håbløst ud fra et biodiversitetssynspunkt.
Vi har mistet sansen for, at naturen ikke bare er til for menneskets skyld. Det har både skabt en økologisk katastrofe og en forarmelse af vores forståelse af verden."

Læs artiklen her:


tirsdag den 1. maj 2018

Om at forvalte det lod man er givet...

At stå ved, hvem man er og udvikle sig, kræver mod, hvis man spørger filosoffen og teologen Søren Kierkegaard. Han har sit helt eget syn på, hvad det vil sige at træde i karakter og påtage sig det kald, han mente, at ethvert menneske har.


Læs artiklen her:

https://www.business.dk/debat/laeren-fra-kierkegaard-talentet-kaldet-og-det-at-traede-i-karakter